O Muzeum

Muzeum zostało założone w marcu 2017r. Do zadań Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu historii, nauki, techniki wojskowej i techniki użytkowej oraz dziedzin pokrewnych związanych z wojskowością i uzbrojeniem, z uwzględnieniem zbiorów związanych z okresem II Wojny Światowej, a w szczególności pochodzących z regionu Pomorza.

Niniejsze Muzeum zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.